Starostwo Powiatowe w Szczecinku

On / in , /

Autor: Tomasz Wolanin, Błażej Depczyk, Julia Depczyk

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Starostwo widok od frontu
Starostwo widok od frontu
Starostwo widok od tyłu
Starostwo widok od tyłu
klatka schodowa łącznik
klatka schodowa łącznik
klatka schodowa łącznik
klatka schodowa łącznik
widok od strony łącznika na recepcję
widok od strony łącznika na recepcję
widok od strony recepcji na łącznik
widok od strony recepcji na łącznik
korytarz
korytarz
Sala obrad
Sala obrad
przestrzeń biurowa - open space
przestrzeń biurowa – open space
elewacja południowa
elewacja południowa
elewacja wschodnia
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
elewacja zachodnia
elewacja północ
elewacja północ